פרופילים לחלונות ודלתות

לחץ על הפרופיל לצפייה בשרטוט

WH5 / 628 17 kg

WH6/629 17 kg

W8/630 16.5kg

WFR/528 14 kg

WFR/529 14 kg

WFR/530 13.2 kg

MW40/590 17.55 kg

MW40/596 17.56 kg

MW40/601 15.91 kg

MW40/657 17.5 kg

MW40/602 11.17 kg

MW40/589 10.12 kg

W500/320 3mm 9 kg

W500/321 3 mm 9 kg

W500/319 10.3 kg

W500/520 3.5mm 10 kg

W500/521 3.5mm 10 kg

W7/640 9 kg

WT2/644 8.2 kg

T1/115 6.72 kg

W2/627 10.8 kg

WX8/631 18.72 kg

WZ8/637 18.48 kg

W9/642 13.5 kg

MW40/598R 15.21 kg

MW40/595 R 15.034 kg

WX7/641 11.11 kg

WZ7/649 11.11 kg